Y diweddaraf gan Barc Rhanbarthol y Cymoedd

Newyddion Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Dyma gyfle i gael y newyddion diweddaraf gan y tîm a’n partneriaid ledled ein Cymoedd.

Canmol Gwarcheidwaid amgylcheddol Cymoedd y De

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd a Groundwork Cymru wedi dathlu’r ffaith bod eu rhwydwaith o wirfoddolwyr cymunedol - y Gwarcheidwaid - wedi cwblhau bron i 10,000* o oriau o waith gwirfoddol dros y tair blynedd diwethaf. I ddathlu'r cyflawniad hwn — yn ogystal â'r 399,497 metr sgwâr o dir sydd wedi'u gwella gan y gwirfoddolwyr gwyrdd* — cynhaliodd Parc Rhanbarthol y Cymoedd ddigwyddiad arbennig.

Darllen mwy

Rhwydwaith newydd ar gyfer Pyrth Darganfod y Cymoedd

Mae PRhC yn dod â rhwydwaith o ddeuddeg parc trefol a gwledig a gwarchodfeydd natur at ei gilydd – a elwir hefyd yn ‘Byrth Darganfod’ – fel rhan o brosiect i sefydlu parc rhanbarthol parhaol ar gyfer Cymoedd De Cymru. Mae parciau rhanbarthol i’w gweld yn y DU a ledled y byd, gan roi cyfleoedd […]

Darllen mwy

Cynllun Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd – y stori hyd yma…

Rydyn ni mor falch o faint mae Cynllun Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd — a gyflwynir gan Groundwork Wales — wedi’i gyflawni ers mis Mai 2021.

Darllen mwy

Skip to content