Y diweddaraf gan Barc Rhanbarthol y Cymoedd

Straeon parc rhanbarthol y cymoedd

Pwy arall sydd wedi bod yn mwynhau eu hamser ym Mharc Rhanbarthol y Cymoedd?
Darllenwch am brofiadau ymwelwyr eraill yma.

Gwarcheidwaid yn ysbrydoli cymunedau i gymryd rhan

Mae gweithgareddau ymarferol, lle gellir mwynhau bywyd gwyllt a thirwedd ysblennydd y Cymoedd, yn rhoi cyfle i bobl ddysgu sgiliau newydd ac i fod yn rhan o'u cymuned leol.

Darllen mwy

Newyddion parc rhanbarthol y cymoedd

Dyma gyfle i gael y newyddion diweddaraf gan y tîm a’n partneriaid ledled ein Cymoedd.

Rhwydwaith newydd ar gyfer Pyrth Darganfod y Cymoedd

Mae PRhC yn dod â rhwydwaith o ddeuddeg parc trefol a gwledig a gwarchodfeydd natur at ei gilydd – a elwir hefyd yn ‘Byrth Darganfod’ – fel rhan o brosiect i sefydlu parc rhanbarthol parhaol ar gyfer Cymoedd De Cymru. Mae parciau rhanbarthol i’w gweld yn y DU a ledled y byd, gan roi cyfleoedd […]

Darllen mwy

Cynllun Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd – y stori hyd yma…

Rydyn ni mor falch o faint mae Cynllun Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd — a gyflwynir gan Groundwork Wales — wedi’i gyflawni ers mis Mai 2021.

Darllen mwy

Canolfan Addysg a Lles Newydd — bellach ar agor ym Mharc Gwledig Bryngarw

Ddydd Iau, 2 Rhagfyr, cafodd canolfan addysg a lles newydd sbon ei hagor yn swyddogol gan y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden AS, ym Mharc Gwledig Bryngarw.

Darllen mwy

Skip to content