Y diweddaraf gan Barc Rhanbarthol y Cymoedd

Newyddion Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Dyma gyfle i gael y newyddion diweddaraf gan y tîm a’n partneriaid ledled ein Cymoedd.

Presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd: beth ydyw, pam y dylem roi sylw iddo, a sut mae’n effeithio ar bobl y Cymoedd

Mae presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd yn fenter iechyd meddwl a lles sy’n helpu unigolion i gysylltu â gwasanaethau a gweithgareddau anfeddygol yn yr awyr agored — a’r llynedd, gwnaeth mwy o bobl yng nghymoedd de Cymru gymryd rhan nag erioed.

Darllen mwy

Pennod newydd yn stori Cymoedd y De

Ers sefydlu partneriaeth Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn 2020, mae ymdrechion cyfunol unigolion a sefydliadau ar draws Cymoedd y De wedi dod â thon o newid cadarnhaol – yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn amgylcheddol. Daeth 12 o barciau a mannau gwyrdd rhagorol ar draws y Cymoedd yn ‘Pyrth Darganfod’  – mannau cychwyn ar gyfer […]

Darllen mwy

Canmol Gwarcheidwaid amgylcheddol Cymoedd y De

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd a Groundwork Cymru wedi dathlu’r ffaith bod eu rhwydwaith o wirfoddolwyr cymunedol - y Gwarcheidwaid - wedi cwblhau bron i 10,000* o oriau o waith gwirfoddol dros y tair blynedd diwethaf. I ddathlu'r cyflawniad hwn — yn ogystal â'r 399,497 metr sgwâr o dir sydd wedi'u gwella gan y gwirfoddolwyr gwyrdd* — cynhaliodd Parc Rhanbarthol y Cymoedd ddigwyddiad arbennig.

Darllen mwy

Skip to content