Canolfannau darganfod

Parc Ynysangharad a’r Lido Cenedlaethol

Mae Parc Ynysangharad a’r Lido Cenedlaethol yn atyniad hanesyddol i’r teulu, ac mae’n gartref i brif bwll awyr agored Cymru a pharc chwarae antur ac iddo nodweddion diwydiannol – yr unig un o’i fath yng Nghymru.

Mae’r lido rhestredig Gradd II wedi’i adfer a’i ddiweddaru fel ei fod yn addas i ymwelwyr heddiw. Mae ganddo gawodydd y tu allan a’r tu mewn, cyfleusterau newid wedi’u gwresogi a thri phwll nofio wedi’u gwresogi, ar gyfer teuluoedd, nofwyr selog a nofwyr cymdeithasol o bob oed a gallu.

Mae Lido Ponty yn cynnwys Canolfan Ymwelwyr heb ei hail sy’n adrodd stori ryfeddol Lido Cenedlaethol Cymru. Ymhlith y nodweddion sydd wedi’u hadfer y mae’r ciwbiclau pren a’r giatiau tro o’r 1920au sy’n cyd-fynd â’r caffi newydd, sef The Waterside.

Mae Llwybr Taf yn mynd drwy’r parc sydd ar lan yr afon ac sy’n gartref i gyfleusterau bowlio, tennis a chriced yn ogystal â gweithgareddau megis golff troed a sesiynau rhedeg. Mae’r ardal chwarae antur yn lle sy’n dal dychymyg ein hymwelwyr iau wrth iddynt archwilio’r siglenni, y sleidiau a’r twnelau sy’n dathlu ein gorffennol diwydiannol balch.

Allwch chi ddim gadael y Parc heb alw heibio i’n Canolfan Ymwelwyr lle gwelwch chi fyrddau gwybodaeth am dreftadaeth, posau a gemau rhyngweithiol a sgriniau fideo mawr ymhlith llawer o bethau eraill.

Welwn ni chi yno!

Tywydd lleol

PONTYPRIDD WEATHER

Cyfeiriad

Ynysangharad Park & National Lido
Ynysangharad War Memorial Park
Pontypridd
CF37 4PE

Cysylltu

0300 004 0000

Oriau agor

MAE LIDO CENEDLAETHOL CYMRU, LIDO PONTY, YN AGOR.

Mae CYFYNGIADAU COVID-19 yn golygu bod capasiti’r sesiwn yn cael ei leihau i 48 o bobl mewn nofio yn gynnar y bore a 74 mewn sesiynau teulu. Gweler yr amserlen.

Gweler yr amserlen

Dim ond ar gyfer pobl yn eich swigen y gallwn archebu. Archebion ar wahân ar gyfer swigod ar wahân. Ffonau’n agor 6.30yb-9yb neu 5yp-8yp yn ystod yr wythnos a phenwythnosau 7.30yb-7yp.

E-bost: lidoponty@rctcbc.gov.uk

Beth sydd ar gael yn Parc Ynysangharad a’r Lido Cenedlaethol

Cyfleusterau
 • Amgueddfa
 • Caffi neu ystafell de
 • Canolfan ymwelwyr
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Lleoedd i adael beiciau
 • Lleoedd newid i bobl anabl
 • Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Meinciau yn yr awyr agored
 • Toiled i bobl anabl
 • Toiledau nad ydynt ar agor bob amser
 • Wi-fi (mewn/wrth ymyl adeiladau)
Bwyta ac yfed
 • Bwth/Caban
 • Bwyty (gyda mynediad ar gyfer pobl anabl)
 • Caffi neu ystafell de
 • Dewisiadau ar gael i feganiaid
 • Dewisiadau ar gael i lysieuwyr
 • Dewisiadau heb glwten ar gael
 • Fan hufen iâ
 • Meinciau picnic
 • Peiriant gwerthu bwyd a diod
 • Yn croesawu cŵn (y tu allan)
Hygyrchedd
 • Dolen glyw
 • Llwybrau ag wyneb solet
 • Mynediad ar gyfer beiciau
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau gwthio (y tu mewn)
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn (y tu mewn)
 • Tir â nodweddion cymysg
Gweithgareddau
 • 37 erw o barcdir
 • Cae chwaraeon
 • Llwybrau ag wyneb solet
 • Llwybrau beicio
 • Mynd â chŵn am dro
 • Parc: siglenni ac ati
Byd natur
 • Blodau gerddi
 • Blodau gwyllt
 • Byrddau gwybodaeth am fyd natur
 • Coed
 • Creaduriaid a phlanhigion y dŵr
 • Creaduriaid a phlanhigion y pyllau
 • Golygfeydd sy’n ymestyn ymhell
 • Gwrychoedd
 • Trychfilod a phryfed
Tirwedd
 • Caeau agored
 • Cornant
 • Gerddi
 • Nant
Treftadaeth
 • Adeilad hanesyddol
 • Byrddau gwybodaeth hanesyddol
 • Heneb
 • Person diddorol
 • Strwythur hanesyddol
Digwyddiadau a llety
 • Cyfleusterau ar gyfer priodas
 • Cyfleusterau cynadledda

Cyfarwyddiadau i Parc Ynysangharad a’r Lido Cenedlaethol

Skip to content