Cysylltu â ni

Tîm Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Rydym yn falch o’n Cymoedd ac yn falch o fod yn rhan o’r prosiect hwn sydd wedi’i greu er mwyn sefydlu rhanbarth Maes Glo De Cymru yn barc rhanbarthol, ysbrydoli newidiadau er gwell i’r modd rydym yn gofalu am dirwedd ein Cymoedd, cysylltu pobl ag ystod eang o weithgareddau awyr agored er mwyn hybu eu hiechyd a’u lles; a chynorthwyo cymunedau i archwilio syniadau a mentrau newydd.

I gael gwybod mwy am y prosiect neu drafod unrhyw agwedd ar y wefan hon, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ffonio, anfon ebost neu lenwi’r ffurflen ymholiadau. Cofiwch ein bod yn dîm bach, ac fe ymatebwn ni i’ch ymholiad cyn gynted ag y gallwn!

Caiff rhaglen Parc Rhanbarthol y Cymoedd ei gweithredu o bell, felly nid oes ganddi gyfeiriad sefydlog. Fodd bynnag, gallwch anfon ebost at y tîm drwy ddefnyddio’r cyfeiriad canlynol: valleysregionalpark@bridgend.gov.uk

Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am y Canolfannau Darganfod, dylech gysylltu’n uniongyrchol â nhw – mae eu manylion cyswllt i’w gweld ar eu tudalen proffil.

Megan Donnan

Swyddog Cyfarthrebu a Marchnata

Yiota Haralambos

Cydlynydd Busnes a Phartneriaeth

Phil Lewis

Arweinydd Rhaglen Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Mari Lowe

Cynullydd dros Gymunedau a Mentergarwch

Jules Davies

Hamdden a Lles

Dan Lock

Cynullydd dros Dirwedd, Diwylliant a Hunaniaeth

Ffurflen ymholiadau Parc Rhanbarthol y Cymoedd

  • Drwy bwyso ‘Anfon’, rydych yn rhoi caniatâd i’ch data gael ei drin yn unol â’n Polisi Preifatrwydd.
Skip to content