Canolfannau darganfod

Parc Penallta

O ardaloedd agored iawn y llwyfandir i’r mannau mwy clos sydd ar ran isaf y safle, mae Parc Penallta yn llawn o drysorau cudd i chi eu darganfod. Dewch i gerdded drwy’r twnnel helyg, gwylio campau gwas y neidr yn yr awyr uwchben pwll neu chwilio am y Cawr Cwsg, a bydd eich gwobr yn werth yr ymdrech.

Allwch chi ddim gadael Parc Penallta heb weld nodwedd eiconig y parc, sef Swltan y Merlyn Pwll Glo. Mae’n 200 metr o hyd ac yn 15 metr o uchder, ac yn un o gerfluniau pridd ffigurol mwyaf y wlad. Mae golygfeydd gorau’r parc i’w gweld o’r Arsyllfa Uchel lle cewch eich gwobrwyo gan olygfeydd panoramig 360° trawiadol o’r ardaloedd gwledig cyfagos.

Mae gan Barc Penallta filltiroedd o lwybrau y gallwch eu dilyn, ynghyd â thri llwybr cerdded â mynegbyst, sy’n amrywio o ran eu hyd. Mae pob un ohonynt yn dechrau o’r prif faes parcio ac maent i’w gweld ar daflen Parc Penallta ar y wefan.

Gallwch bysgota, beicio a gweld gwaith celf yma hefyd, felly bydd diwrnod allan ym Mharc Penallta yn ddiwrnod i’w gofio!

Tywydd lleol

HENGOED WEATHER

Cyfeiriad

Parc Penallta
Penallta Rd
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7GN

Cysylltu

01443 816853

Oriau agor

Ar agor bob dydd; mae maes parcio Fforest yn cau am 5:30pm (yn yr haf) ac am 4:30pm (yn y gaeaf).
Talu ac arddangos
PARCIO AM DDIM tan fis Ionawr 2021

Beth sydd ar gael yn Parc Penallta

Cyfleusterau
 • Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Meinciau yn yr awyr agored
 • Talu i barcio
 • Toiledau nad ydynt ar agor bob amser
Bwyta ac yfed
 • Meinciau picnic
 • Yn croesawu cŵn (y tu allan)
Hygyrchedd
 • Tir â nodweddion cymysg
Gweithgareddau
 • Beicio mynydd
 • Canllawiau i lwybrau cerdded ar gael ar y wefan
 • Dringo
 • Heicio
 • Llwybrau beicio
 • Mynd â chŵn am dro
Byd natur
 • Adar gwyllt
 • Blodau gerddi
 • Blodau gwyllt
 • Coed
 • Creaduriaid a phlanhigion y pyllau
 • Golygfeydd sy’n ymestyn ymhell
 • Gwrychoedd
 • Planhigion prin
 • Trychfilod a phryfed
Tirwedd
 • Bog/marsh
 • Coetiroedd
 • Fforest
 • Llyn
 • Nant
 • Pwll
Treftadaeth
 • Dim categorïau
Digwyddiadau a llety
 • Dim categorïau

Cyfarwyddiadau i Parc Penallta

Skip to content