Canolfannau darganfod

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Mae Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, sy’n borth i Gymoedd De Cymru ac sydd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn rhannol, yn deyrnged i lowyr a gweithwyr haearn y gorffennol.

Mae’r Ganolfan mewn ardal 33 chilomedr sgwâr ac mae’r atyniadau, y digwyddiadau, y gweithgareddau a’r dirwedd yn gyrchfan berffaith ar gyfer diwrnod allan. Mae’r prif atyniadau megis Big Pit Amgueddfa Lofaol CymruGwaith Haearn Blaenafon, Canolfan Treftadaeth y BydRheilffordd Dreftadaeth Blaenafon i gyd o fewn ychydig funudau’n unig i’w gilydd, p’un a ydych yn gyrru neu’n cerdded. Mewn gwirionedd, mae cymaint o atyniadau gwych i’w cael fel y bydd angen i chi dreulio mwy na diwrnod yma i fwynhau popeth – felly cynlluniwch benwythnos os gallwch chi! Mae manylion am lety yn yr ardal i’w cael ar https://www.visitblaenavon.co.uk/cy/.

Blaenavon World Heritage Centre – Blaenavon World Heritage Site Partnership

Oherwydd bod Blaenafon yn brif ganolfan y byd o safbwynt cynhyrchu haearn a glo yn y 19eg ganrif gallwch weld olion y diwydiant haearn a glo, sy’n cynnwys pwll glo, ffwrneisi, chwareli, systemau rheilffyrdd, bythynnod gweithwyr haearn, eglwysi, capeli, ysgol a neuadd i weithwyr. Mae’r cyfan mewn tirwedd sy’n boblogaidd ymhlith cerddwyr, beicwyr, a beicwyr mynydd.

Keeper’s Pond – Blaenavon World Heritage Site Partnership

Mwynhewch eich ymweliad – pryd bynnag y byddwch yma!

Tywydd lleol

BLAENAVON WEATHER

Cyfeiriad

Blaenavon World Heritage Centre
Church Road
Blaenavon
NP4 9AS

Cysylltu

01495 742333

Oriau agor

Ar agor: Dydd Mawrth-Dydd Sul 10am-5pm
Ar gau: bob dydd Llun
ar wahân i Wyliau Banc

Bydd y cyfleusterau yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn ailagor yn raddol o ddechrau mis Medi

Beth sydd ar gael yn Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Cyfleusterau
 • Amgueddfa
 • Caffi neu ystafell de
 • Canolfan ymwelwyr
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Lleoedd i adael beiciau
 • Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Maes parcio rhad ac am ddim
 • Meinciau yn yr awyr agored
 • Siop anrhegion
 • Toiled i bobl anabl
 • Wi-fi (mewn/wrth ymyl adeiladau)
Bwyta ac yfed
 • Bwyty
 • Bwyty (gyda mynediad ar gyfer pobl anabl)
 • Caffi neu ystafell de
 • Dewisiadau ar gael i feganiaid
 • Dewisiadau ar gael i lysieuwyr
 • Dewisiadau heb glwten ar gael
 • Meinciau picnic
 • Yn croesawu cŵn (y tu allan)
Hygyrchedd
 • Dolen glyw
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau gwthio (y tu mewn)
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn (y tu mewn)
 • Tir â nodweddion cymysg
Gweithgareddau
 • Heicio
 • Llwybrau beicio
Byd natur
 • Adar gwyllt
 • Blodau gerddi
 • Blodau gwyllt
 • Coed
 • Creaduriaid a phlanhigion y dŵr
 • Golygfeydd sy’n ymestyn ymhell
 • Trychfilod a phryfed
Tirwedd
 • Caeau agored
 • Coetiroedd
 • Fforest
 • Gerddi
 • Llyn
 • Pwll
Treftadaeth
 • Adeilad hanesyddol
 • Byrddau gwybodaeth hanesyddol
 • Person diddorol
 • Strwythur hanesyddol
Digwyddiadau a llety
 • Cyfleusterau cynadledda

Cyfarwyddiadau i Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Skip to content