Canolfannau darganfod

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Mae’r ganolfan ymwelwyr, sydd wedi’i lleoli yng nghalon Parc Coedwig Afan ym Mhort Talbot, yn gartref i Ystafell De Cedar’s, Amgueddfa Glowyr De Cymru a Sied Feiciau Cwm Afan. Mae hwn yn lle gwych i ddechrau ar eich antur. Mae yma gyfleusterau parcio (codir tâl am barcio) a thai bach. Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan wedi’i hamgylchynu gan lwybrau beicio mynydd sy’n amrywio o Lwybr y Rookie, sy’n addas i deuluoedd, i lwybrau sydd wedi’u graddio’n goch a du i’r beicwyr mynydd mwy medrus yn ein plith. Os ydych yn chwilio am antur ar ddwy droed, dilynwch y llwybrau cerdded sydd â chyfeirbwyntiau a fydd yn eich arwain o’r ganolfan ymwelwyr tuag y coedwigoedd gerllaw.

Cofiwch y gallai amseroedd agor y caffi, yr amgueddfa a’r sied feiciau fod yn wahanol:

Ystafell De Cedar’s (ac i archebu lle yn y maes gwersylla)
https://www.cedarstearoom.co.uk/
cedarstearoom@hotmail.com
Ffôn: 01639 852420

Amgueddfa Glowyr De Cymru
https://www.south-wales-miners-museum.co.uk/
info@south-wales-miners-museum.co.uk
Ffôn: 01639 851833

Sied Feiciau Cwm Afan
http://www.afanvalleybikeshed.co.uk/
enquiries@afanvalleybikeshed.co.uk
Ffôn: 01639 851406

Mae cynlluniau cyffrous ar droed i wneud rhagor o welliannau i’r cyfleusterau. Y bwriad yw creu ardal chwarae antur i blant, gwella’r tai bach a’r cawodydd a chreu mannau parcio i gerbydau gwersylla a fydd â chysylltiad trydanol. Y bwriad hefyd yw cael man gwybodaeth digidol newydd sbon yn y ganolfan ymwelwyr er mwyn i ymwelwyr ddod o hyd i’w ffordd yn y cwm hyfryd hwn.

Tywydd lleol

PORT TALBOT WEATHER

Cyfeiriad

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan
Cynonville
Port Talbot
SA13 3HG

Cysylltu

01639 852420

Oriau agor

Visit Afan Forest website for opening times.

Beth sydd ar gael yn Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Cyfleusterau
 • Amgueddfa
 • Caffi neu ystafell de
 • Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Talu i barcio
 • Toiled i bobl anabl
 • Toiledau nad ydynt ar agor bob amser
Bwyta ac yfed
 • Caffi neu ystafell de
Hygyrchedd
 • Mynediad ar gyfer beiciau
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau gwthio (y tu mewn)
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn (y tu mewn)
 • Tir bryniog
Gweithgareddau
 • Beiciau i’w hurio
 • Beicio mynydd
 • Heicio
 • Llwybrau ag wyneb solet
 • Llwybrau beicio
 • Llwybrau graean
 • Llwybrau traul
Byd natur
 • Adar gwyllt
 • Coed
 • Golygfeydd sy’n ymestyn ymhell
 • Mamaliaid gwyllt
 • Trychfilod a phryfed
Tirwedd
 • Coetiroedd
 • Fforest
Treftadaeth
 • Dim categorïau
Digwyddiadau a llety
 • Cyfleusterau gwersylla

Cyfarwyddiadau i Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Skip to content