Canolfannau darganfod

Mae’r cymoedd yn galw!

Canolfannau darganfod

Y Canolfannau Darganfod yw eich mannau cychwyn ar gyfer mwynhau’r dirwedd a’r dreftadaeth sy’n rhan o stori’r Cymoedd. Maent yn fannau lle gallwch fynd i grwydro, cael hwyl, archwilio’r dirwedd a chael gwybod mwy am fyd natur. Rydym wedi eu galw’n Ganolfannau Darganfod oherwydd bod pob un ohonynt yn lle gwych i ddechrau darganfod yr ardal leol.

Mae digon ohonynt i’w cael yn ne Cymru. Dewch o hyd i’r Canolfannau Darganfod a dechreuwch gynllunio eich ymweliad heddiw!

Dewch i’n Pyrth Darganfod

Cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd ein Pyrth Darganfod

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Blaenavon World Heritage Centre

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Afan Forest Park Visitor Centre Cynnonville Port Talbot SA13 3HG

Castell a Pharc Cyfarthfa

Unnamed Road, Merthyr Tydfil CF47 8RE, UK

Castell Caerffili

Caerphilly Castle

Fforest Cwm-carn

Cwmcarn Forest Drive, Pontywaun, Newport, UK

Gwarchodfa Natur Parc Slip

Parc Slip Nature Reserve

Llyn Llech Owain

Gorslas, Llanelli SA14 7NG, UK

Parc Bryn Bach

Parc Bryn Bach

Parc Gwledig Bryngarw

Bryngarw Country Park

Parc Gwledig Cwm Dâr

Dare Valley Country Park

Parc Penallta

Parc Penallta

Parc Ynysangharad a’r Lido Cenedlaethol

Ynysangharad Park & National Lido

Skip to content