Canolfannau darganfod

Parc Gwledig Cwm Dâr

O fewn milltir i Aberdâr fe welwch chi Barc Gwledig Cwm Dâr sy’n cynnig llwybrau cerdded a chyfleoedd i’r teulu gael hwyl ar dros 500 erw o goetiroedd, tir pori a rhostir, sy’n gartref i fywyd gwyllt toreithiog gan gynnwys adar gwyllt ac adar dŵr.

Yn ein canolfan ymwelwyr ryngweithiol, fe welwch chi bopeth y mae arnoch ei angen i wneud yn fawr o’ch ymweliad â’r parc. Mae’r gweithgareddau i’r teulu yn cynnwys cyfleoedd i archwilio nentydd neu fwynhau ‘Teithiau Byd Natur’, ynghyd ag ystod o deithiau cerdded tywysedig, sgyrsiau a digwyddiadau a gynhelir drwy gydol y flwyddyn.

Gall ymwelwyr mwy egnïol chwarae laser tag; rhoi cynnig ar ganŵio a chaiacio; beicio a mentro ar hyd llwybrau beicio mynydd newydd. Ar ôl yr holl weithgarwch hwnnw, gallwch fwynhau byrbryd yn Y Caffi Craig Ddu, neu aros ar y maes gwersylla a charafanio neu yn y gwesty sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar ac sy’n cynnwys 15 o ystafelloedd gwely.

Mae gan y parc dri llwybr â mynegbyst: Llwybr y Bwllfa, sef llwybr tarmac byr sy’n addas i gadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn; Llwybr Cae Mawr sy’n fwy diarffordd ac sy’n dringo llethrau gwledig; a Llwybr Penrhiwllech sy’n mynd o amgylch Tarren y Bwllfa ac sy’n mynd â chi ar draws tir garw i uchelfannau’r llwyfandir.

Cofiwch ddod â dillad ac esgidiau addas ar gyfer cerdded a’r awyr agored, a mwynhewch eich ymweliad!

Tywydd lleol

ABERDARE WEATHER

Cyfeiriad

Dare Valley Country Park
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 7RG

Cysylltu

01685 874672

Oriau agor

Ar agor 24 awr y dydd.

Beth sydd ar gael yn Parc Gwledig Cwm Dâr

Cyfleusterau
 • Amgueddfa
 • Caffi neu ystafell de
 • Canolfan ymwelwyr
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Lleoedd i adael beiciau
 • Lleoedd newid i bobl anabl
 • Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Maes parcio rhad ac am ddim
 • Meinciau yn yr awyr agored
 • Oriel
 • Toiled i bobl anabl
 • Toiledau nad ydynt ar agor bob amser
 • Wi-fi (mewn/wrth ymyl adeiladau)
Bwyta ac yfed
 • Bwth/Caban
 • Bwyty
 • Bwyty (gyda mynediad ar gyfer pobl anabl)
 • Caffi neu ystafell de
 • Dewisiadau ar gael i feganiaid
 • Dewisiadau ar gael i lysieuwyr
 • Dewisiadau heb glwten ar gael
 • Meinciau picnic
 • Yn croesawu cŵn (y tu allan)
Hygyrchedd
 • Dolen glyw
 • Llwybrau ag wyneb solet
 • Mynediad ar gyfer beiciau
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau gwthio (y tu mewn)
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn (y tu mewn)
 • Tir â nodweddion cymysg
 • Tir bryniog
 • Tir gwastad
Gweithgareddau
 • Ardal chwarae yn yr awyr agored
 • Beiciau i’w hurio
 • Beicio mynydd
 • Heicio
 • Llwybrau ag wyneb solet
 • Llwybrau beicio
 • Llwybrau graean
 • Llwybrau traul
 • Mynd â chŵn am dro
 • Parc: siglenni ac ati
 • Pysgota
Byd natur
 • Adar gwyllt
 • Blodau gwyllt
 • Byrddau gwybodaeth am fyd natur
 • Coed
 • Creaduriaid a phlanhigion y dŵr
 • Creaduriaid a phlanhigion y pyllau
 • Golygfeydd sy’n ymestyn ymhell
 • Gwrychoedd
 • Mamaliaid gwyllt
 • Planhigion prin
 • Trychfilod a phryfed
Tirwedd
 • Bog/marsh
 • Caeau agored
 • Coetiroedd
 • Cornant
 • Llyn
 • Nant
 • Pwll
Treftadaeth
 • Byrddau gwybodaeth hanesyddol
Digwyddiadau a llety
 • Cyfleusterau ar gyfer priodas
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Trwydded ar gyfer seremonïau sifil
 • Tŷ bynciau
 • Ystafelloedd en suite

Cyfarwyddiadau i Parc Gwledig Cwm Dâr

Skip to content