Cynllun Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd – y stori hyd yma…

Rydyn ni mor falch o faint mae Cynllun Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd — a gyflwynir gan Groundwork Wales — wedi’i gyflawni ers mis Mai 2021.

O hyfforddiant a gweithdai amgylcheddol i waith gwella tir ledled ein Pyrth Darganfod a gweithio mewn partneriaeth â rhaglen y Big Bocs Bwyd — mae’r effaith ar y gymuned a’r amgylchedd lleol wedi bod yn un o bositifrwydd a thwf.

Mae’r adborth a’r gefnogaeth a gafwyd ar gyfer y cynllun wedi bod yn anhygoel, a diolch i waith caled ein Gwarcheidwaid ymroddedig, rydyn ni’n falch o rannu’r stori hyd yma…

 

Newyddion a straeon diweddaraf
Skip to content